Author: Chris

Circuitontwerp is een cruciale fase in de creatie van elektronische systemen. Het is een proces waarbij ingenieurs en technici gebruikmaken van specifieke hulpmiddelen en technieken om de geleidende paden te ontwerpen, die nodig zijn voor het correct functioneren van een apparaat of systeem. Deze paden worden circuits genoemd, het zijn de wegen waarlangs stroom reist. Er zijn verschillende stadia in het ontwerpproces van een circuit. Eerst wordt de functionele specificatie vastgesteld, waarin de vereisten van het systeem worden beschreven. Vervolgens wordt een schematisch diagram gemaakt dat de elektronische componenten en de onderlinge verbindingen weergeeft. Na deze fase wordt het prototype…

Read More